Αθλητιατρικές

Αθλητριατρική φυσικοθεραπεία

Η θεραπεία γίνεται με συνδυασμό φυσικών μέσων όπως δινόλουτρο, τη χρήση μηχανημάτων και κινησιοθεραπείας καθώς και ειδικών τεχνικών Manual και Mulligan.

  • Αποκατάσταση σε μετεγχειρητικές καταστάσεις ( χιαστών συνδέσμων, μηνίσκων κλπ)
  • Κακώσεις και παθήσεις του ώμου
  • Διαστρέμματα
  • Θλάσεις
  • Εξαρθρήματα