Φυσικοθεραπεία

Με την εξέλιξη της ιατρικής η Φυσικοθεραπεία καθιερώθηκε σαν μια από τις πιο βασικές επιστήμες στον τομέα της υγείας. Έχει πλέον αποδειχθεί πως τα φυσικά μέσα θεραπείας βοηθούν τον ανθρώπινο οργανισμό στην αποκατάσταση των προβλημάτων που δημιουργούνται από διάφορες παθήσεις.

Στα πλαίσια της προληπτικής ιατρικής, η φυσικοθεραπεία συμβάλλει, κυρίως με την άσκηση, στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης του ανθρώπου.

 

Ο όρος φυσικοθεραπεία σημαίνει την θεραπεία του άλγους με φυσικούς τρόπους χωρίς την παρέμβαση άλλων ουσιών και ως μέθοδος χρησιμοποιείται, ήδη από την αρχαιότητα, για την ανακούφιση του πόνου αλλά και την θεραπεία διαφόρων παθήσεων και κακώσεων.