ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

Οι τενοντίτιδες των αρθρώσεων χωρίζονται κατά κάποιο τρόπο σε δύο κατηγορίες. Οι πρώτες οφείλονται σε υπέρχρηση (overuse), οι οποίες με ξεκούραση βελτιώνονται από μόνες τους σε διάστημα λίγων ημερών. Και οι ‘’χρόνιες’’ οι οποίες, παρ’όλο που έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα, ο ασθενής συνεχίζει να πονάει. Η λήψη φαρμακευτικής αγωγής δεν βοηθάει στην οριστική επίλυση  του προβλήματος και αυτό γιατί συνήθως οφείλονται σε κακό προσανατολισμό των αρθρικών επιφανειών της άρθρωσης -fault position-. Η σωστή κινητοποίηση και ο επαναπροσανατολισμός της αρθρικής επιφάνειας μειώνει άμεσα τα συμπτώματα και επαναφέρει τη λειτουργική και ανώδυνη κίνηση του μέλους.