ΣΥΝΔΡΟΚΟ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

ΣΥΝΔΡΟΚΟ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ — Οι τελευταίες έρευνες για το ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ έδειξαν ότι : ?Έγκαιρα ?Δυναμικά ?Προοδευτικά …με ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ και ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ… ?…τα αποτελέσματα ήταν εξίσου καλά με αυτά της...

Continue ReadingContinue Reading