ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Η φυσικοθεραπεία στις νευρολογικές παθήσεις

Στους νευρολογικούς ασθενείς πραγματοποιείται εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση. Εφαρμόζονται ειδικές μέθοδοι και φυσικά κινησιοθεραπεία.

  • Σκλήρυνση κατά πλάκας
  • Εγκεφαλικά επεισόδια
  • Μυοπάθειες – Μυϊκές δυστροφίες
  • Parkinson
  • Παρέσεις
  • Κακώσεις βραχιονίου πλέγματος
  • Guillain – Barre