ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ

Το σύνδρομο της υπακρωμιακής προστριβής είναι απο τα συνηθέστερα προβλήματα που εμφανίζει κάποιος στη περιοχή του ώμου. Σχεδόν πάντα είναι το αποτέλεσμα κάποιας δυσλειτουργίας στη περιοχή της ωμικής ζώνης. Η ανακάλυψη μέσω μαγνητικής τομογραφίας (MRI) κάποιου βάθμου της ρήξης του τένοντα του υπερακανθίου (μυς ωμικής ζώνης) ή η ύπαρξη ασβεστώματος πάνω στο τένοντα ενοχοποιείται ίσως υπερβολικά ως αιτία των συμπτωμάτων του ασθενή. Η κλινική εμπειρία μας δείχνει οτι ο κακός προσανατολισμός της κεφαλής του βραχιονίου κατά τη κίνηση του σε σχέση με την ωμογλήνη είναι η κυρίαρχη αιτία των συμπτωμάτων. Με κατάλληλες και εξειδικευμένες τεχνικές κινητοποίησης βελτιώνουμε άμεσα τη σωστή κινητικότητα της άρθρωσης εξαλείφοντας τον πόνο. Γι’ αυτό η συνεργασία γιατρού και φυσιοθεραπευτή είναι πάντα απαραίτητη για την επιτυχημένη αποκατάσταση των ασθενών.