ΡΩΣΙΚΟ ΜΑΣΑΖ

Περιλαμβάνει τρία στάδια: Το πρώτο είναι αργό και ήπιο. Το δεύτερο γρήγορο και πάρα πολύ έντονο. Το τρίτο αργό και ήπιο σαν το πρώτο.